De Debatten

Onze boeken

Boeken in open access

Deze publicaties zijn niet meer verkrijgbaar in de reguliere boekhandel. Maar niet getreurd: u kan ze hier downloaden. Ontvangt u toch graag een versie 'op papier' - dat kan à 11 euro incl. verzendingskosten door contact op te nemen met maarten.colette@vub.ac.be

Serge Gutwirth

liber amicorum
2023

In dit liber amicorum brengen enkele van zijn vrienden, collega's en medewerkers hulde aan een uitzonderlijke intellectueel die ook een buitengewoon gewaardeerd mens is. Ontdek hieronder het boek.

Edmund Burke

2017

Met bijdragen van Coen Brummer, Maarten Colette, Paul De Hert, Bart De Wever, Jasper Doomen, Michael Funk Deckard, Michel Huysseune, Andreas Kinneging, Bart Jan Spruyt, Matthias Storme, Koen Vermeir en Jozef Waanders

MONTESQUIEU

Enigmatisch Observateur
2016

BENJAMIN CONSTANT

Ontdekker van de moderne vrijheid
2015

Met bijdragen van: Maarten Colette, Paul De Hert, Michel Huysseune, Andreas Kinneging, Raymond Kubben, Paul Pelckmans,
Patrick Stouthuysen en Peter van Velzen.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

De wandelende paradox
2013

Wie is wie

Directie van DE DEBATTEN

Paul
De Hert

Paul De Hert (1965) is grondrechtenspecialist en hoogleraar aan de VUB en hoofddocent aan de Universiteit Tilburg. Hij is onder meer lid van Criminal Law and Philosophy en Panopticon en schrijft over rechtsbescherming, vrijheden en grondslagen van het recht.

Andreas Kinneging

Andreas Kinneging (1962) is hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden. Hij redigeerde de integrale vertaling van Tocquevilles Over de democratie in Amerika(2011) en is auteur van talrijke boeken, waaronder Geografie van goed en kwaad (2005), De onzichtbare maat(2020) en Hercules op de tweesprong(2023).

Maarten Colette

Maarten Colette (1987) studeerde rechten en filosofie en promoveerde in 2021 op een proefschrift over de Salduzrechtspraak. Aan de VUB geeft hij het vak Veiligheid, terrorisme & mensenrechten. Hij maakt deel uit van de redactie van Panopticon en Nieuw Juridisch Weekblad en staat voor Tijdschrift voor Strafrecht aan het hoofd van de afdeling Mensenrechten.

Wetenschappelijke adviesraad

Theo de Roos

Theo de Roos (1948) studeerde rechtsgeleerdheid aan de VU Amsterdam. Hij werkte als advocaat in Amsterdam tot 2010 en als wetenschappelijk onderzoeker aan het Willem Pompe instituut van de Universiteit Utrecht (1980-1984). Aansluitend was hij hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de universiteit van Maastricht (1990-1997), de Universiteit Leiden (1997-2005) en de Universiteit van Tilburg (2005-2013). Verder was hij Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof van Leeuwarden (2000-2005) en Den Bosch (2005-2018). Momenteel is De Roos voorzitter van de wetenschappelijke commissie Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en van Restorative Justice Nederland.

Jean-Marc Piret

Jean-Marc Piret (1960) was tot zijn emeritaat in 2023 als rechtsfilosoof verbonden aan de VUB en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij publiceert over rechtsfilosofische thema’s, waaronder veiligheid en vrijheid (terrorismebestrijding, foltering), over recht en religie in de publieke sfeer, over de ideeëngeschiedenis van het publiekrecht, over wrongful life claimsen over de klassieke auteurs van de politieke filosofie en de rechtsfilosofie.

Richard Happé

Richard Happé (1946) heeft fiscaal recht en filosofie gestudeerd. In 1996 promoveerde hij op het proefschrift Drie beginselen van fiscale rechtsbescherming. Van 1997 tot 2011 was hij hoogleraar belastingrecht met als leeropdracht formeel belastingrecht en methodologie van het belastingrecht. Happé publiceert over fiscale ethiek en geeft geregeld gastcolleges en lezingen over dat onderwerp in Nederland en België.

Het idee

De Debatten is een initiatief van de Vrije Universiteit Brussel dat experten bijeenbrengt en publieksdebatten organiseert. De Debatten werkt met een aantal partners zoals de Universiteit Leiden en het Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Het is als Nederlandstalig forum een vaste waarde onder rechtsfilosofen en rechtshistorici uit de Lage Landen en een groeiende waarde binnen de wereld van de politieke filosofie.

Blijf op de hoogte
Stuur een mailtje om de nieuwsbrief te ontvangen of per post:
De Debatten, Vrije Universiteit Brussel, t.a.v. Maarten Colette, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
Vergeet onze boeken niet!

U was er niet bij op één van onze symposia? Geen erg - u kan alles nog eens nalezen in één van onze boeken!

Copyright © 2024 • dedebatten.be • cookie policy • powered by nickvanhee.be