De Debatten

John Locke

John Locke

CALL FOR PAPERS SYMPOSIUM

ACADEMISCHE ONTMOETINGSDAG VOOR FILOSOFEN, AGOGEN, JURISTEN, POLITICOLOGEN, BELEIDSMAKERS EN -VERANTWOORDELIJKEN, ACADEMICI EN STUDENTEN • DONDERDAG 24 APRIL 2025

Op donderdag 24 april 2025 organiseert De Debatten (VUB en Universiteit Leiden) een studiedag over John Locke. De studiedag gaat door aan de Universiteit Leiden.

John Locke was een Brits filosoof, academicus en arts. In Essay concerning human understanding verdedigt hij het empirisme en klaart hij uit wat mensen wel en niet kunnen (beweren te) weten. Als politiek activist brengt hij enkele jaren in Amsterdam door en van daaruit zal hij aan de Glorious Revolution (1688) deelnemen. In Second treatise of governmentlegt hij de aard van een legitieme regering uit in termen van natuurlijke rechten en in Letter concerning human tolerationbepleit hij de scheiding van kerk en staat. Deze sociale contractsoefening, en Lockes recht op verzet tegen een tirannieke machtshebber, zou een grote invloed hebben op de Amerikaanse revolutie en later ook op het politiek liberalisme.

De Debatten nodigt collega’s uit binnen- en buitenland uit voor een Nederlandstalige, Franstalige of Engelstalige toedracht (met voorrang aan het Nederlands). PhD’s en jonge academici worden in het bijzonder aangespoord om deel te nemen. Het kan gaan om alle aspecten van het werk van John Locke en van de mensen rond deze denker. Spreekbeurt van 25 minuten. Belangstellenden worden verzocht een abstract van 150 woorden in te sturen naar Maarten.Colette@vub.be voor 1 september 2024, samen met een kort cv.

 

PRIJS DAGPROGRAMMA Nog niet gekend

DATUM Donderdag 24 april 2025

LOCATIE Nog niet gekend

INFO Maarten.Colette@vub.be

Blijf op de hoogte
Stuur een mailtje om de nieuwsbrief te ontvangen of per post:
De Debatten, Vrije Universiteit Brussel, t.a.v. Maarten Colette, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
Vergeet onze boeken niet!

U was er niet bij op één van onze symposia? Geen erg - u kan alles nog eens nalezen in één van onze boeken!

Copyright © 2024 • dedebatten.be • cookie policy • powered by nickvanhee.be