De Debatten

Het democratische deficit van de Europese Unie

Het democratische deficit van de Europese Unie

Afscheidsrede

Een boegbeeld van de vakgroep metajuridica van de VUB en een fijne, menselijke collega ging met emeritaat op 1 januari 2024.

JEAN-MARC PIRET was sinds 1983 verbonden aan de VUB, waar hij gaandeweg een grote stempel op het academische onderwijs heeft gedrukt, en verschillende vakken onder zijn hoede nam, waaronder “Inleiding tot de rechtsfilosofie", "Ideeëngeschiedenis van het publiekrecht" en "Veiligheid, terrorisme & mensenrechten". Die lesopdracht werd gecombineerd met een aanstelling aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, waar hij een aantal jaar lesgaf over de filosofische "grondslagen van de criminologie".

Publiceren deed hij over de klassieke rechtsfilosofen zoals Hobbes, Montesquieu, Rousseau, Carl Schmitt en Kans Kelsen; maar ook over Tocqueville, Hannah Arendt en over de Federalist Papers. Daarnaast schreef hij over internationaalrechtelijke thema's zoals het recht op zelfbeschikking, over het oorlogsrecht, over terreurbestrijding en uitzonderingsrecht, over Amerikaans constitutioneel recht en rechtspraak, maar ook over veiligheid en vrijheid, over recht en religie, over strafrechtsfilosofische thema's en over "wrongful life" vorderingen in het medische aansprakelijkheidsrecht.  

Jean-Marc Pirets afscheidsrede was getiteld: "De actuele relevantie van het soevereiniteitsbegrip in het licht van het democratische deficit van de Europese Unie." Details over de publicatie van de afscheidsrede worden later bekendgemaakt. 

 

DATUM Donderdag 14 december 2023 

LOCATIE 

INFO Details over de publicatie van de afscheidsrede worden later bekendgemaakt. 

Blijf op de hoogte
Stuur een mailtje om de nieuwsbrief te ontvangen of per post:
De Debatten, Vrije Universiteit Brussel, t.a.v. Maarten Colette, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
Vergeet onze boeken niet!

U was er niet bij op één van onze symposia? Geen erg - u kan alles nog eens nalezen in één van onze boeken!

Copyright © 2024 • dedebatten.be • cookie policy • powered by nickvanhee.be