De Debatten

Philippe Van Parijs

Taalrechtvaardigheid in België: het concept van 'Linguisic Justice' toegepast op België

ACADEMISCHE ONTMOETINGSavond

ORGANISATIE DE DEBATTEN IN SAMENWERKING MET HET VLAAMS-NEDERLANDS HUIS DEBUREN • DONDERDAG 12 OKTOBER 2006

Philippe Van Parijs is een opmerkelijk wetenschapper met een opmerkelijke biografie. Hij is als gewoon hoogleraar aangesteld aan de Faculteit Economische, sociale en politieke wetenschappen van de Université Catholique de Louvain en is tevens verantwoordelijk - sinds de oprichting in 1991- voor de Leerstoel Hoover, leerstoel m.b.t. economische en sociale ethiek. In 2004 werd hij gastprofessor bij de vakgroep Filosofie aan de Harvard University, Cambridge, Massachusetts (USA).

Hij is mede-oprichter van de Basic Income Earth Network (www.basicincome.org) en is voorzitter van de internationale raad. In 2002 ontving hij voor zijn oeuvre de Francqui-Prijs. Begin 2006 was hij centrale gast bij Klara waar hij met Jean-Pierre Rondas in gesprek ging over Europa als utopie van een veeltalige democratie.

De laatste tijd is hij zich meer gaan toeleggen op de rechtvaardigheidsproblematiek in de Belgische talenstrijd. Zo is hij ronduit voorstander van het door Vlaanderen verdedigde territorialiteitsbeginsel. Hij heeft tevens aandacht besteed aan de economische implicaties van het vasthouden aan “kleine” talen door “kleine” gemeenschappen.

Op de conference ‘Taalrechtvaardigheid in België’ neemt Philippe Van Parijs het woord (in het Nederlands) over “linguistic justice”, toegepast op België.

Aanleiding voor deze conferentie vormt de door Eva Brems en Ruth Stokx samengestelde bundel ‘De ene diversiteit is de andere niet’ (Die Keure, Tegenspraak-Cahiers, 2005). In deze bundel geven specialisten en wetenschappers hun visie op de vraag hoe een samenleving en een rechtssysteem moeten omgaan met diversiteit op het vlak van cultuur, godsdienst en taal.


Programma Academische OntmoetingsAVOND

19.45 Onthaal en inschrijving

20.00 Openingswoord door Paul De Hert, Vrije Universiteit Brussel

20.10 Taalrechtvaardigheid in België door Philippe Van Parijs, Université Catholique de Louvain, Harvard University

20.50 Debat: Eva Brems, Universiteit Gent, moderator, Jan Clement, expert staatsrecht, eerste auditeur Raad van State , Steven Vansteenkiste, kabinetschef van de Vlaamse minister van Inburgering Marino Keulen, Hatim El Sghiar, mediawatcher KifKif, Jozef Devreese, hoogleraar Universiteit Antwerpen

De kabinetschef van de Vlaamse Minister van Inburgering, Steven Van Steenkiste, Prof. Jozef Devreese, Universiteit Antwerpen, Jan Clement, specialist staatsrecht en eerste auditeur Raad van State en Hatim El Sghiar, mediawatcher KifKif, gaan met Philippe van Parijs en het publiek in debat over onderwerpen zoals taalintegratie voor migranten, taal binnen onze staatsstructuur van gemeenschappen en gewesten en de dominantie van het Engels taalgebruik.

Dit initiatief kadert binnen het postacademische vormingsproject "Diversiteit als maatschappelijk gegeven" van de Vrije Universiteit Brussel.

Paul De Hert, Eva Brems en Ruth Stokx zijn lid van de vzw Tegenspraak, die op kritische wijze het recht bevraagt (www.tegenspraak.be).

21.40 Afsluiting door Ruth Stokx, Vlaams minderhedencentrum, met aansluitend borrel

 

Praktische Info


DATUM Donderdag 12 oktober 2006 van 20u tot 22u

LOCATIE Vlaams-Nederlands Huis deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel

PRIJS 30 euro (studenten 5 euro)

MEER INFORMATIE Maarten Colette (Maarten.Colette@vub.be; Vrije Universiteit Brussel)

 

Blijf op de hoogte
Stuur een mailtje om de nieuwsbrief te ontvangen of per post:
De Debatten, Vrije Universiteit Brussel, t.a.v. Maarten Colette, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
Vergeet onze boeken niet!

U was er niet bij op één van onze symposia? Geen erg - u kan alles nog eens nalezen in één van onze boeken!

Copyright © 2024 • dedebatten.be • cookie policy • powered by nickvanhee.be