De Debatten

Harvey C. Mansfield

Mannelijkheid. Over mannelijke deugden en feministische theorievorming

ACADEMISCHE ONTMOETINGSavond

ORGANISATIE DE DEBATTEN IN SAMENWERKING MET HET VLAAMS-NEDERLANDS HUIS DEBUREN • DONDERDAG 24 JANUARI 2008

Zijn onze sporthelden een toonbeeld van mannelijkheid? Was Margaret Thatcher mannelijk? Harry S. Truman, die zei: “De verantwoordelijkheid kan niet worden afgeschoven”? En Humphrey Bogart, die als Rick in Casablanca zelfverzekerd, cynisch en cool was nog voordat cool was uitgevonden? De moedige politie- en brandweermannen in New York op 11 september 2001 zijn het zeker. Maar waarom hebben we mannelijkheid nodig? Is het wel een deugd? Is mannelijkheid in onbruik geraakt in onze sekseneutrale samenleving?
Harvey C. Mansfield is filosoof en hoogleraar aan Harvard University. Hij schrijft voor The Wall Street Journal, The Weekly Standard en Times Literary Supplement. In de academische wereld verwierf Mansfield faam met studies over Plato, Aristoteles en Machiavelli. Daarbuiten deed hij zich gelden als conservatief en steunpilaar van de Republikeinse partij.

Zijn boek (Manliness, Yale University Press, 2006), nu vertaald in het Nederlands, lokte in Amerika furieus commentaar uit en het is bijna onmogelijk de discussie die Harvey Mansfield hier aanzwengelt te negeren. Het is Mansfield te doen om mannelijkheid en in zijn boek onderzoekt hij alle lagen ervan, van rauwe moed tot het raffinement van de gentleman en het subversieve van de filosoof. Mannelijkheid zoekt het drama op, geeft de voorkeur aan de strijd, aan het conflict, gaat risico’s niet uit de weg en valt heersende opvattingen aan.
Mansfield roeit tegen de stroom in en verdedigt met verve en grote eruditie de mannelijkheid en vraagt mannen én vrouwen de mannelijkheid in ere te herstellen. Tijdens zijn lezing in de Buren van 24 januari 2008 staat Mansfield stil bij het verschil tussen de seksen dat verloren gaat in de feministische theorie- en beleidsvorming, waarbij hij in het bijzonder ten strijde trekt tegen feminisme in de traditie van Simone de Beauvoir. Dit feminisme heeft volgens Mansfield vrouwen wel geëmancipeerd maar niet gelukkiger gemaakt. Feministen weigeren na te denken over de vraag wat een vrouw precies is.

Harvey Mansfield krijgt in de Buren stevig weerwoord. Allereerst is er Griet Vandermassen, filosofe en, zoals zij zichzelf noemt, ‘darwinistisch feministe’. Ook Vandermassen ziet tekortkomingen in de feministische theorievorming, die zich volgens haar moet verrijken met de inzichten van de biologische en evolutionaire wetenschappen. Kristof Van Rossem, een filosoof die zich specialiseerde in vrouwenstudies en praktische filosofie, stelt vervolgens enkele kritische en fundamentele vragen over de inzet van Mansfields boek en de concepten die erin gehanteerd worden. Tenslotte neemt Naema Tahir het woord. Ze is één van de zes vrouwen die geïnterviewd worden in het boek De derde feministische golf van Dirk Verhofstadt en auteur van de romans Een moslima ontsluiert (2004) en Kostbaar bezit (2006). In haar laatste roman Eenzaamheden (2006) komt een Moslimmeisje aan bod dat radicaal kiest voor haar Westerse identiteit om aan de macht van Moslimmannen te ontkomen.


Programma Academische OntmoetingsAVOND

19u45 Onthaal en inschrijving

20u00 Openingswoord door Prof. Dr. Chrisje H. Brants, hoogleraar, Universiteit Utrecht

20u15 Against the Gender-Neutral Society door Prof. Dr. Harvey C. Mansfield, Professor of Government, Harvard University, VS

20u55 Reacties van de respondenten:  Naema Tahir, schrijfster, juriste en mensenrechtenactiviste, Den Haag, Griet Vandermassen, filosofe, Universiteit Gent, Kristof Van Rossem, filosoof, KULeuven, Hogeschool West-Vlaanderen en Ehsal

21u40 Afsluiting door Prof. Dr. Paul de Hert, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Tilburg. Met aansluitend borrel

 

Praktische Info


DATUM Donderdag 24 januari 2008 van 20u tot 22u

LOCATIE Vlaams-Nederlands Huis deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel

PRIJS Gratis deelname, inschrijven vooraf is noodzakelijk

MEER INFORMATIE Maarten Colette (Maarten.Colette@vub.be; Vrije Universiteit Brussel)

 

Blijf op de hoogte
Stuur een mailtje om de nieuwsbrief te ontvangen of per post:
De Debatten, Vrije Universiteit Brussel, t.a.v. Maarten Colette, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
Vergeet onze boeken niet!

U was er niet bij op één van onze symposia? Geen erg - u kan alles nog eens nalezen in één van onze boeken!

Copyright © 2024 • dedebatten.be • cookie policy • powered by nickvanhee.be