De Debatten

Jef Van Bellingen

Jef Van Bellingen

EMERITAATSVIERING • DEBAT • BOEKVOORSTELLING

ORGANISATIE DE DEBATTEN IN SAMENWERKING MET HET VLAAMS-NEDERLANDS HUIS DEBUREN • DONDERDAG 17 DECEMBER 2017

Professor Jef Van Bellingen doceerde decennialang politieke filosofie en rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Hij vormde generaties filosofen en juristen door inspirerende colleges. Zijn wetenschappelijke belangstelling reikt van de Duitse jurist Carl Schmitt, op wie hij promoveerde onder leiding van Professor Maurice Weyembergh, tot de bekommernissen en kansen van de multiculturele samenleving. Ter gelegenheid van deze emeritaatsviering gaat professor Van Bellingen in debat met Professor René Foqué (KU Leuven), en spreken academici en studenten uit binnen- en buitenland hun bewondering uit voor deze kleurrijke filosoof.

Professor Van Bellingen (1952) genoot zijn vorming aan de VUB onder impuls van verschillende inspirerende leermeesters die in onze contreien het filosofieonderricht en het denken hebben gemarkeerd, waaronder Leo Apostel, Leopold Flam, Hubert Dethier, Jacques Ruytinx en Maurice Weyembergh. Het Centrum voor rechtsfilosofie (1977) was Van Bellingens eerste oppergaai. Als beginnend academicus organiseerde Van Bellingen lezingen en debatten voor het Centrum, en verrichtte hij onderzoek naar het thema “gelijkheid”. Het was Van Bellingen die het denken van Rawls en Habermas hierover in het Nederlandse taalgebied introduceerde. In de jaren ’80 en ‘90 zou het Centrum voor de Studie van de Verlichting Van Bellingens academische denken en doen kenmerken. Hij naam het voortouw in de filosofische reconstructie van een controversiële denktrant, door bijvoorbeeld in diskrediet gebrachte denkers zoals Carl Schmitt te herwaarderen; denkers die de rest van het academische circuit toen liever links liet liggen. Professor Foqué (Leuven, Tilburg, en Rotterdam) was een belangrijke schakel in heel dit netwerk rond Van Bellingen alsook in het slaan van de brug tussen Vlaamse en Nederlandse denkers en denkstromingen.

Deze en andere controversiële en actuele thema’s, zoals religieuze diversiteit, vrijzinnig atheïsme en de plaats van religie in de publieke ruimte, de marge voorzien aan universitaire instellingen voor onderwijs en onderzoek dat buiten het onmiddellijke bereik van het nuttige en het bruikbare valt, en de manier waarop individuele burgers zich verhouden tot het collectief, houden Van Bellingen tot op de dag van vandaag bezig.

 

De sprekers

Prof. Dr. René Foqué is Emeritus-hoogleraar rechtsfilosofie en rechtstheorie aan de KU Leuven en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Foqué doceert ook aan het European Interuniversity Centre for Human Rights and Democratization te Venetië. Hij is correspondent van de Koninklijke Nederlandse Akadamie van Wetenschappen (KNAW).

Prof. Dr. Niels van Dijk is verbonden aan de vakgroep Metajuridica van de Vrije Universiteit Brussel, waar hij Rechtsfilosofie doceert.

Prof. Dr. Wilfried Rauws is decaan van de faculteit recht en criminologie van de Vrije Universiteit Brussel.

Yousra Aberike studeert strafrecht aan de VUB en Publiek recht aan de ULB. Zij is actief bezig met het recht. Zij is sinds 2013 bestuurder bij ELSA Brussel VZW en leert het recht kennen vanuit een praktisch en terreingericht standpunt met de nadruk op mensenrechten.

Nefertari Vanden Bulcke studeerde Romaanse Taal- en Letterkunde aan de Vrije Universiteit Brussel en Paris Diderot. Zij is sinds 2009 als docente Frans verbonden aan het Academisch Centrum voor Taalonderwijs (ACTO) van de Vrije Universiteit Brussel.

 

HERBELEEF HET DEBAT

Interview met Jef Van Bellingen

door Paul De Hert & Frederik Dhondt

 

Boek: Bewogen door maatschappelijke ontwikkelingen • Liber amicorum Jef Van Bellingen

door Paul De Hert, Frederik Dhondt (red.)

Jef Van Bellingen doceerde decennialang politieke filosofie en rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij vormde generaties filosofen en juristen in inspirerende colleges. Zijn brede wetenschappelijke belangstelling reikt van de Duitse jurist Carl Schmitt, over wie hij promoveerde onder leiding van Maurice Weyembergh, tot de bekommernissen en kansen van de multiculturele samenleving.

Meer dan twintig collega’s uit binnen- en buitenland brengen een bijdrage in dit collectieve huldeboek, dat hem door de vakgroep Metajuridica wordt aangeboden ter gelegenheid van zijn emeritaat.

 

Praktische Info

ORGANISATIE De Debatten/VUB en het Vlaams-Nederlands huis deBuren

DATUM Donderdag 14 december 2017 van 19u30 tot 21u

LOCATIE deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel

MEER INFORMATIE Maarten Colette (Maarten.Colette@vub.be; Vrije Universiteit Brussel)

 

Blijf op de hoogte
Stuur een mailtje om de nieuwsbrief te ontvangen of per post:
De Debatten, Vrije Universiteit Brussel, t.a.v. Maarten Colette, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
Vergeet onze boeken niet!

U was er niet bij op één van onze symposia? Geen erg - u kan alles nog eens nalezen in één van onze boeken!

Copyright © 2024 • dedebatten.be • cookie policy • powered by nickvanhee.be