De Debatten

Het constitutionele recht anno 2018

Het constitutionele recht anno 2018

DEBATREEKS

ORGANISATIE DE DEBATTEN IN SAMENWERKING MET HET VLAAMS-NEDERLANDS HUIS DEBUREN • 4 DONDERDAGEN MAART-MEI 2018

De Belgische grondwet van 1831 werkte inspirerend voor tal van landen. In 2018 is het 170 jaar geleden dat de gewijzigde Nederlandse grondwet van 1848 van kracht werd. In het revolutionaire Europa van die tijd betekende dit een fluwelen omwenteling: Koning Willem II leverde op advies van Thorbecke vrijwillig een deel van zijn macht in. Van de achttien nieuwe artikelen waren er overigens tien letterlijk bij de zuiderburen geleend.

Als het over grondwetten gaat, hebben we vanuit de Lage Landen historisch gezien dus recht van spreken in Europa. Met een Europese grondwet loopt het evenwel lastig. In Frankrijk en Nederland wezen referenda in 2005 zulk een constitutie af. En inmiddels zijn we op weg naar een Brexit.

Hebben we nog een helder overzicht over de staat van ons continent? Moeten we een verlangende blik over de Oceaan heen werpen? In deze reeks bekijken we vier keer hoe het met het constitutionele recht anno 2018 is gesteld.

 

Het constitutionele recht anno 2018: Nederland

et debat over de Europese Unie versus de nationale waarden lijkt in Nederland te zijn vastgelopen. We willen dit debat openbreken door ons te concentreren op de geschiedenis van de Nederlandse grondwet van 1848.

 

Praktische Info

ORGANISATIE De Debatten/VUB en het Vlaams-Nederlands huis deBuren

SPREKERS Paul Cliteur, Paul Scheffer en Tamar de Waal. Moderator: Marco in 't Veld.

DATUM Donderdag 15 maart 2018 van 19u30 tot 21u

LOCATIE deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel

MEER INFORMATIE Maarten Colette (Maarten.Colette@vub.be; Vrije Universiteit Brussel)

 

HERBELEEF HET DEBAT

Het constitutionele recht anno 2018: Frankrijk

De Franse Revolutie is één van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van Europa. Het is de politieke weerslag van een omslag in het denken...

 

Praktische Info

ORGANISATIE De Debatten/VUB en het Vlaams-Nederlands huis deBuren

SPREKERS Frederik Dhondt, Mia Doornaert, Niek Pas. Moderator: Marco in 't veld.

DATUM Donderdag 29 maart 2018 van 19u30 tot 21u

LOCATIE deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel

MEER INFORMATIE Maarten Colette (Maarten.Colette@vub.be; Vrije Universiteit Brussel)

 

HERBELEEF HET DEBAT

 

Het constitutionele recht anno 2018: Verenigd Koninkrijk

Groot-Brittannië is een buitenbeentje in Europa, ook op constitutioneel vlak. In tegenstelling tot de meeste Europese landen, heeft het land geen formele grondwet uit de 19e eeuw.

 

Praktische Info

ORGANISATIE De Debatten/VUB en het Vlaams-Nederlands huis deBuren

SPREKERS Louise Hoon, Anton Jäger en Harry De Paepe. Moderator: Marco in 't Veld.

DATUM Donderdag 26 april 2018 van 19u30 tot 21u

LOCATIE deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel

MEER INFORMATIE Maarten Colette (Maarten.Colette@vub.be; Vrije Universiteit Brussel)

 

HERBELEEF HET DEBAT

 

Het constitutionele recht anno 2018: Verenigde Staten

Amerika is het land van de Europese Pilgrim Fathers. De Nederlandse strijd tegen de Spanjaarden heeft de Amerikaanse constitutie beïnvloed. Tegelijkertijd diende de Amerikaanse constitutie, die ontsproten is aan de discussie tussen federalisten en antifederalisten, tot lichtend voorbeeld voor Franse revolutionairen. Nu vertroebelt de houding van Trump en de druk op de NAVO de relatie tussen Europa en Amerika.

 

Praktische Info

ORGANISATIE De Debatten/VUB en het Vlaams-Nederlands huis deBuren

SPREKERS Andreas Kinneging, Markha Valenta en Toon Moonen. Moderator: Marco in 't Veld

DATUM Donderdag 17 mei 2018 van 19u30 tot 21u

LOCATIE deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel

MEER INFORMATIE Maarten Colette (Maarten.Colette@vub.be; Vrije Universiteit Brussel)

 

HERBELEEF HET DEBAT

 

Blijf op de hoogte
Stuur een mailtje om de nieuwsbrief te ontvangen of per post:
De Debatten, Vrije Universiteit Brussel, t.a.v. Maarten Colette, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
Vergeet onze boeken niet!

U was er niet bij op één van onze symposia? Geen erg - u kan alles nog eens nalezen in één van onze boeken!

Copyright © 2024 • dedebatten.be • cookie policy • powered by nickvanhee.be