De Debatten

Edmund Burke. Zin en onzin van het vooroordeel

Edmund Burke. Zin en onzin van het vooroordeel

DEBAT NAAR AANLEDING VAN DE BOEKVOORSTELLING

ORGANISATIE DE DEBATTEN IN SAMENWERKING MET HET VLAAMS-NEDERLANDS HUIS DEBUREN • DONDERDAG 20 APRIL 2017

Wie en wat was Edmund Burke? Eén ding staat als een paal boven water: Burke had een hekel aan filosofen. En dus zette hij alle zeilen bij om iedereen die het wilde weten ervan te overtuigen dat de Engelsen “geen discipelen van Voltaire zijn en geen bekeerlingen van Rousseau.” In Frankrijk was dat misschien zo, maar in Engeland viel geen spectaculair nieuws te rapen: daar gold vooral ervaring en de opgestapelde kennis van eeuwen. Dat knap staaltje retoriek zou de geschiedenis ingaan als Reflections on the Revolution in France (1790), Burke’s meest bekende werk. Toch blijven de Reflections vooral in het geheugen hangen als een achterhoedegevecht, als een raadselachtige verdediging van het vooroordeel in een eeuw die ten strijde trok tegen onwetendheid. “Wij weten,” schrijft Burke, “dat wij geen ontdekkingen hebben gedaan in de moraal, en menen dat er in de moraal ook geen ontdekkingen gedaan kunnen worden.” En in een merkwaardige paragraaf voegt Burke daaraan toe: “In plaats van al onze oude vooroordelen weg te gooien koesteren wij hen in aanzienlijke mate. En om nog méér scha en schande over ons te halen: wij koesteren hen juist omdat het vooroordelen zijn.”

Is Burke een verlanger in een wereld die teleurstelt? Is de geschiedenis ooit voltooid? Als het niet ontdekte onbekoorlijk is en het zichtbare aan het oog moet worden onttrokken, moeten er dan nog nieuwe bladzijden geschreven worden? Vanwaar precies de fascinatie van het conservatisme voor Burke? Sinds de revival van het conservatieve denken in de Verenigde Staten en de herontdekking van Burke, houden deze vragen minstens vier generaties bezig. Die vragen zijn anno nu nog steeds brandend actueel. Kijk naar debatten over cultuurpessimisme versus vooruitgangsfundamentalisme, democratie versus globalisering, de achteruitgang van het fatsoen en de terugkeer van het populisme, ook in Europa.

Bart De Wever, Paul Scheffer en Anton Jaeger verklaren elk hun persoonlijke opvattingen en professionele bedenkingen bij de actualiteit van Edmund Burke. Journaliste Annelies Beck gaat nadien met hen in gesprek. De avond wordt ingeleid door Andreas Kinneging, vaandeldrager van de in 2000 in Nederland opgerichte Edmund Burkestichting.

 

De sprekers

Bart De Wever is politicus en burgemeester van Antwerpen. De Wever studeerde Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven en was een tijdlang wetenschappelijk medewerker aan hetzelfde instituut. Sinds 2004 is De Wever voorzitter van N-VA. Daarnaast is De Wever auteur van boeken rond maatschappelijke themata, waaronder Het kostbare weefstel (2008) en Werkbare waarden (2009).

Paul Scheffer is Nederlands publicist en hoogleraar Europese Studies aan de Universiteit van Tilburg. Scheffer is auteur van Het land van aankomst (2007) en De vrijheid van de grens (2016), boeken waarin hij kanttekeningen plaatst bij immigratie en de Europese vluchtelingencrisis.

Anton Jaeger is als filosoof verbonden aan de Universiteit van Cambridge. Jaeger is gespecialiseerd in de geschiedenis van het populisme in de Verenigde Staten van Amerika. Herlees zijn betoog.

Annelies Beck is journaliste en schrijfster. Ze presenteert het dagelijkse duidingsmagazine Terzake op Canvas. Beck is auteur van de veelgeprezen historische roman Over het kanaal (2011).

Andreas Kinneging is hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden. Hij is auteur van het talloze keren herdrukte Geografie van goed en kwaad (2005) en van talrijke filosofische uitgaven rond achttiende eeuwse denkers, zoals Tocqueville, Constant en Montesquieu. In 2017 verschijnt in deze reeks van “De Debatten” een gloednieuwe uitgave over Edmund Burke.

 

HERBELEEF HET DEBAT

Eerder Verschenen

 

Praktische Info

ORGANISATIE De Debatten/VUB en het Vlaams-Nederlands huis deBuren

DATUM Donderdag 20 april 2017 van 19u30 tot 21u

LOCATIE deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel

MEER INFORMATIE Maarten Colette (Maarten.Colette@vub.be; Vrije Universiteit Brussel)

 

Blijf op de hoogte
Stuur een mailtje om de nieuwsbrief te ontvangen of per post:
De Debatten, Vrije Universiteit Brussel, t.a.v. Maarten Colette, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
Vergeet onze boeken niet!

U was er niet bij op één van onze symposia? Geen erg - u kan alles nog eens nalezen in één van onze boeken!

Copyright © 2024 • dedebatten.be • cookie policy • powered by nickvanhee.be